Bestyrelsesmøde 14.08.2019

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 14. august 2019.

Deltagere:

  • Kirsten Pedersen          
  • Lis Fjordvald                    Afbud
  • Lone Pedersen              
  • Lis Thomsen                   
  • Rita Nielsen                    
  • Ib Brøns                          
  • Vita Jensen                      Afbud

 

Formandinden bød velkommen.

Bestyrelsen gik straks i gang med at behandle dagens emner.

Sidespil til bankospillene

Bestyrelsen besluttede, at indføre Minibanko, som nyt spil.

Et ark med 6 plader kommer til at koste kr. 20,-

Gevinsterne vil være:

En række:           kr. 100,-

To rækker           kr. 200,-

Pladen fuld:       kr. 300,-

Hvis der er flere der har banko samtidig, deles gevinsten.

 

Der indkøbes nye plader til bankospillene, hvor der vil være alle 90 numre på 6 plader.

Vi indkøber også Bankomarkører(Dubber), magnetbrikker og stænger til salg.

 

Lis T og Lone orienterede om de indkøb der er foretaget (gevinster til Banko), hvor der er opnået en pæn besparelse ved masseindkøb.

 

Vi vil annoncere om bankospillet og det nye tiltag i Hvidovre Avis, Hvidovre Nærradio og på Hvidovre Nærradios Venners hjemmeside.

 

Kontingentopkrævning og medlemskortudsendelse:

Hovederne skal lægges i blød, for at finde en måde hvorpå vi kan udsende girokortene og medlemskortene, så vi kan minimere udgifterne til porto, som ikke er ubetydelige.

Generalforsamling i 2020.

Da Risbjerggård er lukket, når der skal afholdes generalforsamling, vil vi forsøge at reservere Biblioteks Cafeen 10. februar 2020.

Næste møde

Formandeninden indkalder jf. vedtægternes §3, til næste bestyrelsesmøde.