Arkivfoto

Referat fra Bestyrelsesmøde 27. januar 2020,

afholdt hos Lis T i Grenhusene.

 Deltagere:

 • Kirsten Pedersen          
 • Lone Pedersen              
 • Lis Thomsen                                                
 • Vita Jensen                    

 

Formandinden bød velkommen til dagens bestyrelsesmøde.

Formanden meddelte at Rita af personlige grunde, har valgt

at trække sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

 

Dagsorden:

 • Indtrædelse af suppleant i bestyrelsen
 • Afvikling af bankospil 1. februar 2020
 • Afvikling af generalforsamling
 • Eventuelt

 

Indtrædelse af suppleant i bestyrelsen

Da Rita har trukket sig fra bestyrelsen med øjeblikke virkning, indtræder 1. suppleanten Vita Jensen i bestyrelsen.

Vita blev budt velkommen. Vita har i sit ”embede” som 1. suppleant deltaget i alle tidligere bestyrelsesmøder, og er derfor opdateret om alle de tanker og tiltag der er i bestyrelsen.

 

Afvikling af bankospil 1. februar

 • Der er bestilt ekstra borde til bankospillet.
 • Der er indkøbt 2 arbejdslamper á 2 ”pærer”, så lyset kan blive bedre under bankospillene.
 • Peter kommer med forslag til bordopstilling.
 • Der skal findes et alternativ til hvem der skal sidde i pladesalget.
 • Lis og Peter køber kaffekopper, pålæg, pølser, brød og fløde.

Afvikling af generalforsamling

 • Generalforsamlingens punkter blev gennemgået.
 • Der var indkommet 1 forslag, der skal fremlægges og behandles på generalforsamlingen.
 • Forslaget blev behandlet af bestyrelsen med henblik på, om denne bifalder forslaget.
 • Der vil i lighed med tidligere år, blive serveret en genstand til de fremmødte.

 

Behandling af indkomne forslag:

 • Der var stillet forslag om, at medlemsbladet bliver trykt ”ude i byen”. Der er indhentet et tilbud fra en lokal trykker, som i bund og grund kan lave det billigere end det vi selv kan gøre.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 • Der blev fremlagt information om forskellige rejsemål og priser, for en eventuel udlandsrejse. Der er ikke taget en beslutning, men der arbejdes videre med det ene oplæg.

 

Eventuelt.

I forbindelse med åben hus arrangementet på Hvidovre Nærradio, fik formanden en god snak med Borgmesteren, og inviterede hende til at komme og spille banko.

 

Næste møde

Formandinden indkalder jf. vedtægternes §3, til næste bestyrelsesmøde.