Bestyrelsesmøder marts - dec.

Der har i løbet af foråret og sommer været afholdt bestyrelsesmøder såvel telefonisk som fysisk.

Marts måned:

Corona/Covid19 væltede ind over landet, så derfor tog bestyrelsen den beslutning, at aflyse bankospillene i BiblioteksCaféen i april og maj måned.

 

April måned:

Vi drøftede mulighederne for at etablere noget alternativt til vores bankospil. Der var enighed om, at vi, i samarbejde med Hvidovre Nærradio, skulle forsøge os med Radio Banko. 

 

Juni måned: 

Der blev evalueret på de 3 afholdte Radio Bankospil. Selve spilafviklingen gik godt, og deltagerne syntes af det var godt der blev lavet dette tiltag. Desværre blev deltagerantallet ikke det vi forventede. Vi kom samlet ud af radiobankospillene med et fornuftigt underskud, som foreningen godt har kunne administrere.

Der blev drøftet forskellige former for tiltag i forbindelse med afholdelse af vores nye bankosæson. De nye tiltag gik i korte træk ud på, at øge antallet af ordinære spil og indføre nogle sidespil. Det ville betyde at vi sløjfede ekstraspillene. Planerne blev vedtaget.

 

August måned:

I starten af august måned åbnede der mulighed for, at vi kunne overtage Kometen/Medborgersalen om tirsdagen, da Stjernebanko valgte at indstille deres aktiviteter.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at det var en mulighed vi ikke kunne sige nej til, selv om det betød, at vi skulle rykke spilledag og tidspunkt.

I august måned meddelte Kirsten, at hun af personlige grunde, trak sig fra bestyrelsen.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Bestyrelsen konstituerede sig derefter således.

  • Lone Pedersen,   Formand
  • Lis Thomsen,      Næstformand
  • Vita Jensen,        Kasserer
  • Ib Brøns,             Bestyrelsesmedlem
  • Lisette Andersen, Bestyrelsesmedlem