Bestyrelsesmøder marts - dec.

Der har i løbet af året været afholdt bestyrelsesmøder såvel telefonisk som fysisk.

Marts måned:

Corona/Covid19 væltede ind over landet, så derfor tog bestyrelsen den beslutning, at aflyse bankospillene i BiblioteksCaféen i april og maj måned.

 

April måned:

Vi drøftede mulighederne for at etablere noget alternativt til vores bankospil. Der var enighed om, at vi, i samarbejde med Hvidovre Nærradio, skulle forsøge os med Radio Banko. 

 

Juni måned: 

Der blev evalueret på de 3 afholdte Radio Bankospil. Selve spilafviklingen gik godt, og deltagerne syntes af det var godt der blev lavet dette tiltag. Desværre blev deltagerantallet ikke det vi forventede. Vi kom samlet ud af radiobankospillene med et fornuftigt underskud, som foreningen godt har kunne administrere.

Der blev drøftet forskellige former for tiltag i forbindelse med afholdelse af vores nye bankosæson. De nye tiltag gik i korte træk ud på, at øge antallet af ordinære spil og indføre nogle sidespil. Det ville betyde at vi sløjfede ekstraspillene. Planerne blev vedtaget.

 

August måned:

I starten af august måned åbnede der mulighed for, at vi kunne overtage Kometen/Medborgersalen om tirsdagen, da Stjernebanko valgte at indstille deres aktiviteter.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at det var en mulighed vi ikke kunne sige nej til, selv om det betød, at vi skulle rykke spilledag og tidspunkt.

I august måned meddelte Kirsten, at hun af personlige grunde, trak sig fra bestyrelsen.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Bestyrelsen konstituerede sig derefter således.

  • Lone Pedersen,   Formand
  • Lis Thomsen,      Næstformand
  • Vita Jensen,        Kasserer
  • Ib Brøns,             Bestyrelsesmedlem
  • Lisette Andersen, Bestyrelsesmedlem

 

Oktober måned:

Bestyrelsen evaluerede vores 1. bankospil i Kometen, som blev afviklet 1. september 2020.

Hvidovre Avis og Vestegnen var så venlige, at skrive en artikel om vores nye tiltag. Vi havde indgået aftale med Halvleg om levering af varm flæskesteg med hele svineriet til meget fornuftige priser. Halvleg stillede med en kok, som anrettede tallerknerne. I forbindelse med afholdensen af bankospillet, blev foreningen tilført 82 nye medlemmer. Vi tiltrak omkring 145 spillere, hvilket vi er yderst tilfreds med. Bankospillet blev afviklet super proffesionelt , hvis vi må være så frie selv at sige det. Alt i alt blev det en ubetinget susses. 

Desværre blev det det første og sidste bankospil i 2020. Corona lagde os ned igen. Vi har i skrivende stund aflyst 9 bankospil i Kometen - virkelig ærgerligt, men vi vil ikke være arnested for udbredelse af Corona-virus.

Bestyrelsen vedtog et fremsat forslag fra Lis Thomsen, om at vi vil etablere fællesspisning for medlemmerne. 1. gang er fastsat til marts 2021 i Restaurant Halvleg, til en omgang stegt flæsk + kaffe og kage.

Generalforsamlingen blev fastsat til 15. februar 2021, og afholdes i BiblioteksCaffeén.