Indkaldelse til

Generalforsamling:

Mandag d. 14.03.2022 kl. 19.00, (Dørene åbnes kl. 18.30.)

Biblioteks Cafeen, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre.

Dagsorden i følge vedtægter:

1.       Valg af ordstyrer og referent

2.       Valg af stemmetæller

3.       Formandens beretning

4.       Kasserer fremlægger det reviderede regnskab

5.       Indkomne forslag

6.       Kontingent fastsættelse

7.       Valg til bestyrelse.

                      Lone Pedersen er på valg—ønsker genvalg

                      Lis Thomsen er på valg – ønsker genvalg

                      Ib Brøns er på valg—ønsker genvalg

                      Vita Jensen er på valg – ønsker genvalg

                      Lisette Andersen er på valg—ønsker ikke genvalg

                      - Valg af Suppleanter

8.         Valg af Revisor samt Revisor Suppleant.

9.         Eventuelt

Alle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4. marts 2022

Send forslag til HNR`s Venner - Hvidovre Enghavevej 2C - 2650 Hvidovre,

eller på hnrsvenner@gmail.com

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring. Se bagsiden!

Af hensyn til indkøb vil vi gerne have din tilmelding på enten mail på hnrsvenner@gmail.com

Eller SMS på 71 94 17 49 (skriv antal)