Hvidovre Nærradios bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling i Kometen, lige før bankospillet, onsdag d. 16. november 2022 kl 17:55, for at behandle bestyrelsens forslag til en Vedtægtsændring.
Vi forventer en meget kort generalforsamling, da der kun er et punkt på dagsordenen, og vi skal spille banko derefter.
 
Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indføres en lille ændring af foreningens navn:
Fra: Hvidovre Nærradios Venner
Tii: Hvidovre Nærradio m.fl.s Venner
Ligeledes foreslår Bestyrelsen at der indføres en ny formålsparagraf, som lyder som følger:
 
§2 Foreningens formål
Det er foreningens formål, at:
• støtte Hvidovre Nærradio økonomisk.
• støtte de, af bestyrelsen udvalgte humanitære institutioner, herunder hospitalsafdelinger, der arbejder med syge børn.
• afholde aktiviteter for foreningens medlemmer.
Der er den midterste bullit, der er det nye i vedtægterne.
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens accept til ændringen.
Venlig hilsen, Bestyrelsen

 

 

Referater fra div. generalforsamlinger

Tryk på det årstal du vil referatet fra! Øverst.